Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Đảng Cộng Sản Việt Nam  Lãnh Đạo Công Tác Thông Tin Đối Ngoại 1991- 2010

Cuốn sách tập trung trình bày một số kết quả đạt được và hạn chế trong công tác thông tin đối ngoại của Đảng trong những năm qua, đồng thời rút ra những kinh nghiệm để không ngừng nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, nhằm nâng cao chất lượng của công tác này.

Cuốn sách phân tích rõ quá trình chuyển hướng chính sách đối ngoại nói chung, và đổi mới công tác thông tin đối ngoại nói riêng, nhằm đẩy mạnh và phát huy hơn nữa vai trò của công tác đối ngoại vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế. Qua đó cho thấy rõ tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Chí Thảo
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211120730
Trọng lượng (gr) 310
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 195
Giá bìa 35,000 đ