Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN THƯ là một di sản văn hóa quý báu của dân tộc Việt Nam. Nó là một công trình biên soạn lịch sử đồ sộ của nhiều nhà sử học nổi tiếng của nước ta, từ Lê Văn Hưu đời Trần, qua Phan Thu Tiên, Ngô Sĩ Liên đến Phạm Công Trứ, Lê Hy đời Lê; phản ánh được tương đối chính xác và đầy đủ thực tế hào hùng của đất nước. Bản dịch này dựa trên bản in xưa nhất của bộ Đại Việt sử ký toàn thư - bản in theo ván khắc năm Chính Hòa thứ 18 (tức năm 1697), gồm 4 tập: Tập I gồm Lời Nhà xuất bản Khoa học xã hội, Lời giới thiệu của Giáo sư Viện sĩ Nguyễn Khánh Toàn, bài Khảo cứu về “Đại Việt sử ký toàn thư...

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Hoàng Văn Lâu
Nhà xuất bản Khoa Học Xã Hội
ISBN 1107020002287
Trọng lượng (gr) 880
Kích thước 24x16
Số trang 558
Giá bìa 100,000 đ