Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Đại Số 10 - Bài Giảng Và Lời Giải Chi Tiết

Cuốn sách gồm các phần :

Chương I. Mệnh đề và tập hợp

Bài 1. Mệnh đề toán học

Bài 2. Tập hợp

Chương II. Hàm số bậc nhất và bậc 2

Bài 1. Hàm số

Bài 2. Hàm số bậc nhất

Bài 3. Hàm số bậc hai

Bài 4. Phép tịnh tiến đồ thị

Chương III. Phương trình, hệ phương trình

Bài 1. Phương trình

Bài 2. Phương trình  bậc nhất bậc một ẩn

Bài 3.  Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn

Bài 4. Hệ phương trình bậc nhất  một ẩn

Bài 5. Ứng dụng của định vị Vi- ét

Bài 6. Hệ phương trình bậc nhất  hai ẩn

Chương IV. Bất đẳng thức, bất phương trình

Bài 1. Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng thức

Bài 2. Đại cương về bất phương trình

Bài 3. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ấn

Bài 4. Dấu của nhị thức bậc nhất

Bài 5.  Bất phương trình và hệ bất phương trình hai ấn

Bài 6. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 7. Dấu của tam thức bậc hai

Bài 8. Một số phương trình và bất phương trình quy về bậc hai

Chương V. Thống kê

Bài 1.Một vài khái niệm mở đầu

Bài 2. Trình bày một mẫu số liệu

Bài 3. Các số đặc trưng  của mẫu số liệu

Bài 4. Phương sai và độ lệch chuẩn

Ôn tập chương V

Chương VI. Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

Bài 1. Cung và góc lượng giác

Bài 2. Giá trị lượng giác của một cung lượng giác

Bài 3. Giá trị lượng giác của một cung có liên quan đặc biệt

Bài 4. Một số công thức lượng giác

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Lê Hồng Đức
Nhà xuất bản NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội
ISBN 8935092782263
Trọng lượng (gr) 320
Kích thước 16 x 24
Số trang 304
Giá bìa 78,000 đ