Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Đại Cương Về Chính Sách Công (Sách Chuyên Khảo)

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả PGSTS Nguyễn Hữu Hải, Ths Lê Văn Hòa
Nhà xuất bản Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2013
ISBN 9786045701416
Trọng lượng (gr) 5000
Kích thước 14.5x20.5
Số trang 376
Giá bìa 61,000 đ