Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Wiggle the cute lion puppet and enjoy a beautiful story - with Daddy! Little Me Daddy and Me is an adorable board book featuring a fun finger puppet lion built into the story, encouraging interactive play, hand-eye coordination and language development in your little one.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Parragon
Nhà xuất bản Parragon
Năm phát hành 12-2016
ISBN 9781474845212
Trọng lượng (gr) 92
Kích thước 2.0 x 11.0 x 11.0
Số trang 12
Giá bìa 98,000 đ