Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Đặc Trưng Văn Hóa Việt Nam - Hàn Quốc

Nội dung cuốn sách đi sâu nghiên cứu các đặc trưng văn hóa của Việt Nam và Hàn Quốc từ xưa đến nay, so sánh với sự tương đồng và khác biệt giữa hai nền văn hóa. Qua đó tập trung phân tích các tác động của sự tương đồng và khác biệt về đặc trưng văn hóa đến thực tiễn trong hợp tác, giao lưu Việt - Hàn, cụ thể trong các trường hợp trực tiếp hợp tác kinh tế như các công ty Hàn Quốc tại Việt Nam và giao lưu xã hội như các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn tại Hàn Quốc.

Nội dung của cuốn sách gồm có:

Phần 1: Cơ sở thực tiễn và một số vấn đề lý luận;

Phần 2: So sánh đặc trưng thời kỳ văn hóa truyền thống;

Phần 3: So sánh đặc trưng văn hóa thời hiện đại.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045718797
Trọng lượng (gr) 560
Kích thước 24 x 16
Số trang 483
Giá bìa 215,000 đ