Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Đặc Trưng Công Nghệ Quân Sự Việt Nam Qua Các Thời Kỳ Cách Mạng

Cuốn sách  là kết quả nghiên cứu và tổng kết lịch sử phát triển của ngành kỹ thuật nói riêng và khoa học - công nghệ quân sự nói chung của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam qua các thời kỳ cách mạng.

Cuốn sách gồm những phần chính như sau:

Chương thứ nhất: Từ cội nguồn dân tộc.

Chương thứ hai: Đặc trưng công nghệ quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

Chương thứ ba: Đặc trưng công nghệ quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

Chương thứ tư: Công nghệ quân sự Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Trung Tướng, Viện Sĩ Trương Khánh Châu, Đại Tá Lê Thế Mẫu
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045709610
Trọng lượng (gr) 350
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 226
Giá bìa 53,000 đ