Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Đắc Nhân Tâm - Nói Người Hiểu - Hiểu Người Nói

Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:

Biết giao tiếp để làm gì?

Nên bắt đầu đọc quyển sách này thế nào để có hiệu quả tốt?

Sự tiếp nhận thông tin

Khung suy nghĩ

Giao tiếp qua cử chỉ, điệu bộ

Những yếu tố thời gian và không gian trong một buổi giao tiếp

Sự giao tiếp có tính 'Hoàn thiện'

Giới thiệu ngôn ngữ

Từ và ngữ nghĩa

Học để biết cách hiểu và diễn đạt một thông tin

Sự phản hồi

...

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Hà Thiện Thuyên
Nhà xuất bản NXB Đồng Nai
Năm phát hành 12-2016
Công ty phát hành NS Hiền Phương
ISBN 1115010312919
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 191
Giá bìa 54,000 đ
Thể loại