Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Cưỡng Cơn Gió Bấc

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Daniel Glattauẻ
Nhà xuất bản NXB Phụ Nữ
Năm phát hành 05-2016
Công ty phát hành NXB Phụ Nữ
ISBN 9786045633304
Trọng lượng (gr) 300
Giá bìa 72,000 đ
Thể loại