Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Triệu Trân – Lưu Lệ Cầm
Dịch giả Minh Thúy
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Mỹ Thuật
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Minh Long
ISBN 9726361520704
Kích thước 20 x 26 cm
Số trang 193
Giá bìa 156,000 đ