Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Nội dung cuốn sách gồm 12 chuyên đề về mâu thuẫn xã hội trong đó 6 chuyên đề đầu phân tích tổng quan về phạm vi, khái niệm cơ bản của mâu thuẫn xã hội; 3 chuyên đề tiếp theo phân tích cụ thể những đặc trưng chủ yếu của nhóm mâu thuẫn xã hội tương ứng nổi bật và chiếm vị trí quan trọng trong các loại mâu thuẫn xã hội giai đoạn hiện nay ở Trung Quốc; 3 chuyên đề cuối phân tích đặc trưng của mâu thuẫn xã hội trong thời đại mạng Internet lên ngôi, khả năng xảy ra rối ren xã hội ở Trung Quốc trong tương lai gần cũng như việc ứng phó tích cực, hiệu quả đối với mâu thuẫn xã hội.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả GS Ngô Trung Dân
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia Sự Thật
ISBN 8935279108879
Trọng lượng (gr) 480
Kích thước 14.5 x 20.5
Số trang 456
Giá bìa 141,000 đ