Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Công Tác Tham Mưu Tại Các Cơ Quan Đảng Trung Ương -  Một Số Vấn Đề Lý Luận Và Thực Tiễn

Cuốn sách tập hợp các bài tham luận tại hai cuộc hội thảo bàn về công tác tham mưu tại các cơ quan Đảng Trung ương do Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức. Đó là các bài tham luận của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các chuyên gia, các nhà khoa học, trong đó có nhiều đồng chí, nhiều nhà khoa học đã và đang trực tiếp làm công tác tham mưu trong nhiều năm.

Nội dung cuốn sách tập trung bàn về thực trạng công tác tham mưu trong những năm qua; nhận diện các yêu cầu, đòi hỏi ở tầm cao mới đối với công tác tham mưu; thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Hội Đồng Khoa Học Các Cơ Quan Đảng Trung Ương
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211108264
Trọng lượng (gr) 390
Kích thước 24 x 16
Số trang 295
Giá bìa 60,000 đ