Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Công Tác Kiểm Tra, Giám Sát Thực Hiện Nghị Quyết Đại Hội X Của Đảng

Nội dung cuốn sách mang tính tổng kết thực tiễn, chỉ đạo về định hướng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỉ luật Đảng. Nhiều nội dung, ý tưởng đặt ra từ nhiệm kì khóa IX và các khóa trước đến nay đã được thực hiện.

Nội dung xuyên suốt cuốn sách là tăng cường, giữ vững kỉ cương, kỉ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; nhưng đặc biệt đề cao các biện pháp phòng ngừa vi phạm kỉ luật của tổ chức Đảng và Đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỉ cương và tận tụy.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nguyễn Văn Chi
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211112667
Trọng lượng (gr) 450
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 295
Giá bìa 54,000 đ