Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam
ISBN 8934994280303
Trọng lượng (gr) 220
Kích thước 17x24
Số trang 156
Giá bìa 11,800 đ