Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Communication Strategies 2 - Teacher's Guide

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả David Paul
Nhà xuất bản Cengage Learning
ISBN 9789814232630
Trọng lượng (gr) 347
Kích thước 27.69x21.34
Giá bìa 315,000 đ