Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Thanh Niên
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Đinh Tị
ISBN 5735009127476
Kích thước 19 x 26.5cm
Giá bìa 30,000 đ