Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả 2.1/2 Bạn Tốt, Trác Nhã
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Minh Long
ISBN 6333738045147
Kích thước 17x23x5
Số trang 534
Giá bìa 192,000 đ