Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Bùi Hồng Hạnh, Hoàng Thị Quỳnh
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Lao Động
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Thái Hà
ISBN 4142447552295
Kích thước 20 x 20 cm
Giá bìa 402,000 đ