Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Lao Động
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành 1980 Books
ISBN 2822427134773
Kích thước 13 x 20.5 cm
Giá bìa 264,000 đ