Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Lao Động
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành 1980 Books
ISBN 6906288854219
Kích thước 14 x 20.5 cm
Giá bìa 345,600 đ