Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Thế Giới
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Alphabooks
ISBN 7930283180782
Kích thước 16 x 24 cm
Giá bìa 280,800 đ