Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Có người hỏi tôi rằng học được gì từ Duy-ma-cật sở thuyết?

Học được nhiều lắm chứ!

Học rằng cõi Phật chẳng đâu xa! Cõi Phật trong ta. Tâm ta mà thanh tịnh thì cõi Phật thanh tịnh. Tâm ta chưa thanh tịnh thì thấy đâu cũng là gò nỗng, hầm hố, gai góc, thanh tịnh rồi thì cõi đất bỗng nhiên trở nên rộng lớn, nghiêm đẹp, ánh vàng ròng khắp nơi nơi...

Học rằng tâm khó mà nhận biết! Tìm hoài tâm không ra. Tâm quá khứ, tâm hiện tại, tâm vị lai không thấy đâu cả! Làm sao để tâm an?

Còn lâu! Chỉ có cách tiếp cận qua thân.

Thân tâm nhất như. Cho nên "giả bệnh" là cách tốt nhất. Mà bệnh thì rất bình đẳng. Mọi người đều bình đẳng trước... bệnh!

Thân này không thể tin cậy được. Nó không phải của ta, không phải là ta, không phải là tự ngã của ta.

Mời bạn đón đọc.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Nhà xuất bản NXB Văn hóa - Văn nghệ
Năm phát hành 03-2016
Công ty phát hành Phương Nam
ISBN 8932000122807
Trọng lượng (gr) 308.00 gam
Kích thước 17 x 17 cm
Số trang 276
Giá bìa 138,000 đ
Thể loại