Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Yves Mayaud,Carole Gayet
Nhà xuất bản Dalloz
Năm phát hành 08-2015
ISBN 9782247151424
Trọng lượng (gr) 1
Kích thước 6.0 x 19.0 x 12.0
Số trang 3278
Giá bìa 1,702,000 đ