Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Code de Procedure Penale 2016 - 57e Eda

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Coralie Ambroise Casterot, Jean Francois Renucci, Jean Paul Cere, Maud Lena
Nhà xuất bản Dalloz
Năm phát hành 08-2015
ISBN 9782247151431
Trọng lượng (gr) 1
Kích thước 6.0 x 19.0 x 12.0
Số trang 3170
Giá bìa 1,805,000 đ