Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Code Civil 2016 - 115e Ed

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Xavier Henry, Pascal Ancel, Guy Venandet, Georges Wiederkehr, Alice Tisserand Martin, Pascale Guiomard
Nhà xuất bản Dalloz
Năm phát hành 08-2015
ISBN 9782247151011
Trọng lượng (gr) 1
Kích thước 7.0 x 19.0 x 12.0
Số trang 3128
Giá bìa 1,256,000 đ