Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Cổ Học Tinh Hoa - Tập 1

Khoảng hơn một thế kỉ trước, trong buổi giao thời “mưa Âu gió Á”, dưới chế độ đô hộ của thực dân Pháp, ở nước ta xuất hiện một tầng lớp trí thức mới, phần lớn uyên thâm Hán học và được đào tạo bài bản về Tây học. Nền tri thức, văn hóa, văn học gắn với chữ quốc ngữ cũng ra đời cùng với ý thức cao cả về độc lập dân tộc của chính những con người đó. Không kể những sáng tác văn chương bằng chữ quốc ngữ vốn được nhắc đến nhiều, những khảo cứu, tiểu luận, nghiên cứu của tầng lớp trí thức buổi đầu cũng đọng lại nhiều giá trị to lớn, đóng góp đáng kể vào quá trình tự chủ về tri thức, dẫn đến tự chủ về chính trị và xã hội của nước ta về sau.

Dù không phải quá lâu nhưng với thời gian, những tác phẩm như vậy có thể bị khuất lấp và ít được chú ý. Với mong muốn giữ gìn và mang đến cho các bạn đọc trẻ, học sinh, sinh viên những tinh hoa tri thức của Việt Nam được hình thành từ thời kì này, Nhà xuất bản Kim Đồng xin trân trọng giới thiệu tủ sách Tri thức Việt.

Cổ học tinh hoa gồm 2 tập, tập hợp 250 bài, tương đương với 250 mẩu chuyện nhỏ, được chọn dịch và biên soạn từ các tích xưa, chủ yếu là các sách kinh điển của Trung Hoa thời cổ.

“Những bài ấy tuy là truyện từ đời xưa bên Tàu, nhưng ứng dụng vào đời nào và ở đâu cũng được. Vì truyện tuy cổ, nhưng cái chân lí thì bao giờ cũng là một, mà bao giờ cũng như mới. Nào hiếu đễ, nào trung tín, nào lễ nghĩa, nào liêm sỉ, đến cả những việc kì quái, sinh tử…”

(Tiểu tự, Cổ học tinh hoa, quyển một)

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc, Từ An Trần Lê Nhân
Nhà xuất bản NXB Kim Đồng
ISBN 9786042081085
Trọng lượng (gr) 300
Kích thước 14x22,5
Số trang 248
Giá bìa 60,000 đ