Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Jack J Kanski,Brad Bowling,Ken K Nischal,Andrew Pearson
Nhà xuất bản Not Avail
Năm phát hành 01-2013
ISBN 9780702040955
Trọng lượng (gr) 2
Kích thước 3.6 x 27.4 x 21.8
Số trang 909
Giá bìa 2,224,000 đ