Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Bringing Clifford to our established Sticker Storybook line! With a gentle Valentine's Day hook, this Sticker Storybook shows just how much Clifford loves his friends, human and canine alike. Clifford knows that kindness sticks--and everyone is stuck on Clifford!

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Norman Bridwell
Nhà xuất bản Scholastic US
Năm phát hành 12-2011
ISBN 9780545354745
Trọng lượng (gr) 204
Kích thước 0.0 x 27.0 x 21.0
Số trang 16
Giá bìa 107,000 đ