Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Fhiona Galloway
Nhà xuất bản Scholastic
Năm phát hành 12-2019
Công ty phát hành Scholastic
ISBN 5883871167721
Kích thước 12 x 11.4cm
Số trang 4
Giá bìa 288,000 đ