Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

WARNING! Not suitable for children under 36 months because of small parts. Choking Hazard

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Heather Amery, Stephen Cartwright
Nhà xuất bản Harper Collins - USBORNE
ISBN 9780746073254
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 21.5x27.5
Số trang 18
Giá bìa 87,000 đ