Reviews 1

Trong một cơn cuồng sách bộc phát năm 2015, lúc vừa làm kệ sách xong và còn nhiều chỗ trống, tôi đã mua 1 lúc 17 cuốn Marc Levy mà không suy nghĩ gì, chỉ mới đọc một cuốn Nếu em không phải một giấc mơ và cảm thấy thích thích tác giả với lối viết nhẹ nhàng, cốt truyện tình cảm và ngọt ngào. Nhưng quả thực mua 1 lần 17 cuốn cùng 1 tác giả  thì hơi hãm thật 😂. May mắn sao chỉ có 1 cuốn thảm  họa , còn lại đều có thể cho 3 sao trở lên.

Chuyến du hành kì lạ của ngài Daldry là 1 cuốn khá bình thường của Marc Levy. Câu chuyện tình nhẹ nhàng 

Thông tin chi tiết
Tác giả Marc Levy
Năm phát hành 03-2019