Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chu Du Vào Tâm Trí Khách Hàng là quyển sách nền tảng của tâm lý học bán hàng. Ở thời kì mà các ngành khoa học xã hội bắt đầu giao thoa và đạt được những thành tựu lớn, thì việc khoa học tâm lý xuất hiện trong lĩnh vực bán hàng là tất yếu. Quyển sách cũng bàn về AIDA, nhưng dưới quan điểm của tâm lý học, cũng như mở rộng tiến trình này, bạn đọc sẽ có thêm những cứ liệu vững chắc và logic hơn để phân tích quá trình ra quyết định mua hàng.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Harry Dexter Kitson
Dịch giả Nguyễn Hạo Nhiên
Nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Kinh Tế TPHCM
Năm phát hành 10-2017
Công ty phát hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN HÓA TINH HOA
ISBN 2421920484707
Kích thước 14.5 x20.5 cm
Số trang 164
Giá bìa 85,000 đ
Thể loại