Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

An activity book that is packed full of imaginative ideas for drawing Christmas scenes. It includes drawing projects such as: Santa's busy elves, a twinkling Christmas tree, a tobogganing scene, angels with sparkly wings, and more.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Fiona Watt
Nhà xuất bản Usborne Publishing Ltd
ISBN 9781409567820
Trọng lượng (gr) 400
Kích thước 21.7 x 1.3 x 27.7
Số trang 32
Giá bìa 128,000 đ