Reviews 1

Một quyển sách nói về kinh tế nữa của đội ngũ ecoblader dịch. Xứng đáng trên kệ sách nếu là bạn là một người yêu thích tìm hiểu về những vấn đề về kinh tế.Ở đây chỉ xin đề cập những mặt mà tôi cảm thấy thú vị và thật sự cuống hút. Để sống sót trong môi trường công sở ngư long hỗn tạp như hiện nay, bạn cần một cách chơi hợp lí.Để có thể tiếp tục làm những công việc chán từ năm này qua tháng nọ, chúng ta cần một kế hoạch và quyển sách sẽ giới thiệu cho chúng ta các mô tiếp để lên kế hoạch thật chính xác. Vâng và chúng ta không thể chối bỏ rằng việc gìn giữ cách mốt quan hệ là một trong những yếu quan trọng để có thể nhận được nhiều lợi ích về kinh tế, chúng ta sẽ gặp gỡ người đàn ông đặc biệt dạy chúng ta cách thức để có nhiều bạn hơn mà không cảm thấy chúng ta đang lợi dụng họ.

Thông tin chi tiết
Tác giả Eric Barker
Năm phát hành 07-2019