Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chính Sách Thuế 2015

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần sau:

Phần thứ nhất: Những chính sách ưu đãi mới nhất về thuế

Phần thứ hai: Hướng dẫn đơn giản, cải cách các thủ tục hành chính về thuế

Phần thứ ba: Những điểm mới Luật quản lý thuế

Phần thứ tư: Nội dung mới về xác định, tính và kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Phần thứ năm: Những điểm cần quan tâm về kê khai, khấu trừ và hoàn thuế giá trị gia tăng

Phần thứ sáu: Nội dung chủ yếu về tính thuế, khai, quyết toán và hoàn thuế thu nhập cá nhân

Phần thứ bảy: Điểm mới về chính sách thuế nhà thầu

Phần thứ tám: Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra nội bộ ngành thuế về công tác ấn định thuế

Phần thứ chín: Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra nội bộ ngành thuế về công tác quản lý đăng ký thuế

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Tài Chính
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786047906079
Trọng lượng (gr) 950
Kích thước 28 x 20
Số trang 431
Giá bìa 350,000 đ