Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chính Sách Thúc Đẩy Tăng Trưởng Xanh

Nội dung sách gồm các phần:

Chương 1: Một số vấn đề lý luận và kinh nghiệm quốc tế về chính sách tăng trưởng xanh

Chương 2: Cơ chế, chính sách tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Chương 3: Một số đề nghị và kiến nghị về chính sách thực thi chiến lược xanh quốc gia

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả TS Trần Ngọc Ngoạn
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045718339
Trọng lượng (gr) 280
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 235
Giá bìa 65,000 đ