Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chính Sách Hỗ Trợ Sản Xuất Nông Nghiệp Ở Việt Nam Hiện Nay

Cuốn sách phân tích, đánh giá mức độ phù hợp của các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ở nước ta thời gian qua so với yêu cầu của thông lệ quốc tế, đặc biệt là các quy định của WTO, đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện theo hướng vừa phù hợp với các cam kết quốc tế, vừa thúc đẩy phát triền nền nông nghiệp hiện đại, tạo cơ sở bền vững cho giải quyết vấn đề nông dân và nông thôn trong thời gian tới, đặc biệt là đến năm 2018 khi Việt Nam trở thành một quốc gia có nền kinh tế thị trường đầy đủ.

Cuốn sách được chia thành ba chương:

Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp.

Chương II: Thực trạng hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam thời gian qua.

Chương III: Quan điểm và giải pháp tiếp tục hoàn thiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả TS Đoàn Xuân Thủy
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211113473
Trọng lượng (gr) 390
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 262
Giá bìa 45,000 đ