Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chính Quyền Cấp Xã Và Việc Tổ Chức, Điều Hành Hoạt Động Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã

Cuốn sách Chính Quyền Cấp Xã Và Việc Tổ Chức, Điều Hành Hoạt Động Ủy Ban Nhân Dân Cấp Xã được biên soạn nhằm nâng cao trình độ hiểu biết, kỹ năng quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Ngoài ra, cuốn sách còn bàn đến vấn đề tổ chức, điều hành, kiểm tra, kiểm soát công việc của Ủy ban nhân dân, hệ thống tác nghiệp và cơ chế điều hành Ủy ban nhân dân, xây dựng kế hoạch và làm theo kế hoạch, việc lãnh đạo và quản lý của người đứng dầu Ủy ban nhân dân.

Bên cạnh đó, cuốn sách còn cung cấp một số kỹ năng cơ bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã: kỹ năng xây dựng và ban hành quyết định, kỹ năng xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kỹ năng điều hành cuộc họp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, kỹ năng tiếp dân, giải quyết tố cáo, khiếu nại của công dân. Trong từng kỹ năng lại giải thích một cách khá cụ thể các vấn đề liên quan.

Với nội dung ngắn gọn, cô đọng, dễ hiểu, các vấn đề được lựa chọn sát với thực tế quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân, cuốn sách sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, nhất là người đứng đầu chính quyền cấp xã nắm được những vấn đề cơ bản về tổ chức, điều hành hoạt động của chính quyền cơ sở để vận dụng trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Dương Bạch Long
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211111516
Trọng lượng (gr) 320
Kích thước 19 x 13
Số trang 227
Giá bìa 37,000 đ