Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Adeline Yen Mah
Nhà xuất bản Penguin Books Ltd
ISBN 9780141304878
Trọng lượng (gr) 159
Kích thước 2 x 12.8 x 19.6
Giá bìa 183,000 đ