Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả MIRIAM STOPPARD
Nhà xuất bản DORLING KINDERSLEY PUBLISHERS LTD
ISBN 9781405316460
Trọng lượng (gr) 268
Kích thước 18.9 x 0.9 x 13.1
Số trang 96
Giá bìa 172,000 đ