Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chiến Thuật, Chiến Lược Quân Sự Hồ Chí Minh

Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về tư duy quân sự Hồ Chí Minh. Qua đó, có thể nhận thấy rõ nghệ thuật quân sự trong khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh nhân dân của Hồ Chí Minh có thể nói một cách bao quát là: Nghệ thuật “Toàn dân đánh giặc”, “lấy nhỏ thắng lớn”, “lấy ít địch nhiều”. Đó là việc phát huy sức mạnh tổng hợp, đặc biệt là sức mạnh chính trị, tinh thần, lòng yêu nước nồng nàn của dân tộc thành sức mạnh vật chất: Đánh địch bằng mọi lực lượng, mọi thứ vũ khí, mọi cách đánh với mọi quy mô nhỏ - vừa - lớn; đánh bằng chính trị, quân sự, kết hợp tiến công chính trị với tiến công quân sự và binh vận; đánh địch trên cả ba vùng chiến lược; tiêu diệt, tiêu hao địch gắn với đánh bại ý chí xâm lược của địch, bảo đảm ta càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng…

Với kết cấu khoa học, hợp lý, cuốn sách được chia thành 2 chương:

Chương I: Tìm hiểu chiến thuật, chiến lược quân sự Hồ Chí Minh

Chương II: Biên niên sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh với các quân, binh chủng quân đội nhân dân Việt Nam.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Đỗ Hoàng Linh, Nguyễn Văn Dương
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211113886
Trọng lượng (gr) 380
Kích thước 20.5 x 14.5
Số trang 342
Giá bìa 56,000 đ