Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Cheetah cubs play and purr just like kittens. Someday they'll be able to run faster than any other animal in the world. Read along as cheetah cubs leap and grow in this book.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Ginjer L Clarke
Nhà xuất bản Penguin Young Readers
ISBN 9780448443614
Trọng lượng (gr) 105
Kích thước 22.9 x 0.5 x 15.2
Số trang 48
Giá bìa 65,000 đ