Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

It covers a wide range of non-technical vocabulary required for university level and above and is ideal for all international students whose first language is not English.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả David Porter
Nhà xuất bản Mac Millan
ISBN 9780230033641
Trọng lượng (gr) 230
Kích thước 29.21x20.574
Giá bìa 136,000 đ