Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chưa có

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Broukal, Milada
Nhà xuất bản Cengage Learning
ISBN 9781424004850
Trọng lượng (gr) 159
Kích thước 26.92x21.34
Giá bìa 158,000 đ