Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Broukal , Milada
Nhà xuất bản Cengage Learning
ISBN 9781424004782
Trọng lượng (gr) 295
Kích thước 26.92x21.34
Giá bìa 142,000 đ