Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chế Độ Quản Lý, Tính Hao Mòn Tài Sản Cố Định - Hướng Dẫn Quản Lý, Sử Dụng Và Quyết Toán Kinh Phí

Bộ Tài chính vừa ban hành TT 175/2014/TT-BTC ngày 17-11-2014 Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện công tác phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn; TT 174/2014/TT-BTC ngày 17-11-2014 Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động đối với ban vận động và tiếp nhận tiền, hàng cứu trợ trong các cuộc vận động quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, trợ giúp quốc tế do ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp phát động; TT 171/2014/TT-BTC ngày 14-11-2014 Hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện chương trình xúc tiến thương mại quốc gia....

Cuốn sách nhằm mục đích hỗ trợ công tác kế toán tài chính tại các cơ quan, đơn vị; giúp các cán bộ kế toán tài chính của các đơn vị và những người quan tâm thuận tiện trong việc áp dụng và cập nhật các văn bản mới.

Nội dung của cuốn sách bao gồm những phần chính sau:

Phần thứ nhất: Hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước

Phần thứ hai: Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước

Phần thứ ba: Hướng dẫn công tác thanh tra tài chính

Phần thứ tư: Các văn bản liên quan đến việc quản lý, sử dụng ngân sách áp dụng trong thanh tra

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Tài Chính
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786047906369
Trọng lượng (gr) 800
Kích thước 28 x 20
Số trang 431
Giá bìa 335,000 đ