Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa 2014 (Sửa Đổi Bổ Sung)

Mục lục:

Phần thứ nhất: Quy định chung

Phần thứ hai: Hệ thống tài khoản kế toán

Phần thứ ba: Hệ thống báo cáo tài chính

Phần thứ tư: Chế độ chứng từ kế toán

Phần thứ năm: Chế độ sổ kế toán

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Nhà xuất bản NXB Tài Chính
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786047901562
Trọng lượng (gr) 1200
Kích thước 28 x 20
Số trang 466
Giá bìa 350,000 đ