Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả E B White
Nhà xuất bản Puffin
ISBN 9780141329680
Trọng lượng (gr) 173
Kích thước 19.8 x 1.6 x 12.9
Giá bìa 172,000 đ