Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

These are the words in Charlotte's web, high in the barn. Her spiderweb tells of her feelings for a little pig named Wilbur, as well as the feelings of a little girl named Fern ... who loves Wilbur, too. Their love has been shared by millions of readers.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Author
Nhà xuất bản HARPER COLLINS PUBLISHERS
ISBN 9780064400558
Trọng lượng (gr) 114
Kích thước 1.3 x 13 x 19.8
Giá bìa 132,000 đ