Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Charlie and Lola are planning to put on a circus show, but their plans are cut short when Charlie breaks his arm. Not only is Lola worried because Charlie has hurt himself but also because he is feeling a bit sad. Can Lola find a way to cheer him up

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Bridget Hurst
Nhà xuất bản Penguin Group US
ISBN 9780448452371
Trọng lượng (gr) 86
Kích thước 20.3x16.7
Số trang 24
Giá bìa 65,000 đ